Bu web sitesi ("Web sitesi"), 18.000 EUR sermayeli, Hollanda Ticaret Odası Ticaret Siciline 34153484 numarasıyla kayıtlı, Strawinskylaan 929, 1077 XX Amsterdam, Hollanda adresinde kayıtlı, yasal olarak Genel Müdürü Jérémie Rossignol tarafından temsil edilen Hollanda menşeli bir şirket olan Educational Testing Service BV ("ETS Global") tarafından düzenlenmektedir.

Telefon numarası: +33 1 40 75 95 20

E-posta adresi: contact-emea@etsglobal.org

Yayın yönetmeni: Jérémie Rossignol

Bu Web Sitesini barındıran:
Google LLC (eski adıyla Google Inc.),
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kaliforniya 94043 ABD
Fransa’daki ana kuruluş:
Adres: 43-45 rue Taitbout 75009 Paris, Fransa
Paris Ticaret ve Şirketler Sicili: 480 969 591
KDV numarası: FR29480969591

Madde 1         Tanımlar

"Geçerli Yasa", bölgede zaman zaman yürürlükte olan herhangi bir ulusal veya uluslararası Kanun anlamına gelir.

"Aday", bir Teste girmek için kaydolmuş kişi anlamına gelir.

"Tamamlayıcı Ürün ve Hizmetler", bir Test randevusuna bağlanmadan sipariş edilemeyen, Test Oturumu satın alımını tamamlamak üzere tasarlanmış ürünler veya hizmetler anlamına gelir.

"Kayıt Tarih ve Saat Sınırı", bir Test kaydını iptal etmenin artık mümkün olmadığı tarih ve/veya saat anlamına gelir.

"Sınava Giren El Kitabı", teste girenlerin bir Teste girmeden önce bilmeleri gereken faydalı bilgileri sağlayan belge anlamına gelir: test formatı, içeriği, örnek sorular, test gününe nasıl hazırlanılacağı ve test puanları hakkında bilgiler. Bu belgeye "Testlerimiz" bölümünden ve "Hesabım" bölümündeki Kişisel Hesaptan erişilebilir.

"Mücbir Sebep Olayı" yangın, sel, deprem, tsunami veya diğer doğal afetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tarafın makul kontrolü dışındaki, öngörülemeyen, karşı konulamaz veya ilgili herhangi bir olay, ilgili herhangi bir devlet yetkili mercinin herhangi bir düzenlemesi ya da kanunu, terör eylemi, savaş eylemi, sivil kargaşa, iş karışıklığı (grev vb.), salgın, sabotaj, kamu hizmetlerinin veya uluslararası kargoların arızalanmasını ifade eder.

"Göçmenlik Kurumu", Bölgedeki göçmenlik konularından sorumlu olan herhangi bir devlet yetkili mercii anlamına gelir.

"Fikri Mülkiyet Hakları" veya "Fikri Mülkiyet" tüm telif hakları, patentler, ticari markalar, faydalı modeller, tasarımlar, ticaret ve işletme adları ya da alan adları, herhangi bir nesne kodu veya kaynak kodu üzerindeki haklara ilişkin veya bunlardan doğan, veritabanı hakları, buluşlara ilişkin haklar, bilgi birikimi, ticari sırlar ve diğer gizli bilgiler ve bunlarla ilgili tüm veya herhangi bir iyi niyetle birlikte dünyanın herhangi bir ülkesinde, bölgesinde veya bölümünde mevcut olsun veya olmasın, tescilli veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın benzer veya tekabül eden nitelikteki diğer tüm fikri mülkiyet haklarını ifade eder.

"Yasa" herhangi bir tüzük, yönetmelik, yasa, bağlayıcı uygulama esasları, mahkeme emri, karar veya kararname, yönerge, politika, kanunname veya diğer bağlayıcı kurallar anlamına gelir.

"Materyaller" ETS Global tarafından Web Sitesinde kullanıma sunulan, bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm belgeler, metodoloji, dokümantasyon, veriler, çalışmalar, raporlar, kılavuzlar, yönlendirmeler, eğitim materyalleri, talimatlar ve diğer kaynaklar anlamına gelir.

"Fotoğraf", kayıt sırasında kullanılan, her bir Adayın yüzünün fotoğrafını ifade eder.

"Ürün(ler)" ETS Global tarafından Web Sitesinde satılan kitaplar, CD’ler veya diğer eğitim materyalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere somut ürün(ler) anlamına gelir.

"Kişisel Hesap" Kayıtlı Kullanıcının bu Web Sitesinde Ürün veya Hizmet satın almasına izin veren Kayıtlı Kullanıcının çevrimiçi hesabı anlamına gelir.

"Kişisel Veri" kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir.

"Kayıtlı Kullanıcı" bu Web Sitesinde Kişisel Hesabı olan herhangi bir Kullanıcı anlamına gelir.

"Hizmet(ler)" Test Oturumları, çevrimiçi Testler ve çevrimiçi Materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitesinde bulunan hizmetler anlamına gelir.

"Bölge" Kayıtlı Kullanıcının ikamet ettiği ülke anlamına gelir.

"Test(ler)" TOEIC® Dinleme ve Okuma Testi, TOEIC® Konuşma ve Yazma testleri, TOEIC Bridge®, TOEFL IBT® (İnternet Tabanlı Test), TOEFL ITP® (Kurumsal Test Programı), TOEFL Junior® Testi, Test de Français International (TFI™), WorkFORCE®, e gelecekte ETS Global tarafından geliştirilebilecek ve bu Web Sitesinde sunulan diğer testler anlamına gelir.

"Test Oturumları" Testlerin uygulanması için düzenlenen test oturumu/oturumları anlamına gelir.

"Kullanıcı" Web Sitesinin herhangi bir ziyaretçisi anlamına gelir.

"Siz" veya "Sizin" ETS Global ile bu Sözleşmeyi akdeden kişi anlamına gelir.

Madde 2       Web Sitesi    

Geçerli Yasaya ek olarak, Web Sitesine erişim ve Web Sitesinin kullanımı burada belirtilen hüküm ve koşullara (""Kullanım Şartları") tabidir. Web Sitesini ve ETS Global, ETS ve ilgili birimleri, bağlı kuruluşları ve iştirakleri tarafından işletilen diğer web sitelerini kullanarak, Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz. Bu Kullanım Koşullarını veya Gizlilik Politikasını kabul etmiyorsanız, bu Web Sitesini kullanmayın. ETS Global, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu koşulları herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler için lütfen bu koşulları düzenli aralıklarla kontrol edin. Bu koşullardaki değişikliklerin yayınlanmasının ardından bu Web Sitesini kullanmanız, revize edilen koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

ETS Global, herhangi bir zamanda Web Sitesinin herhangi bir özelliğinin kullanılabilirliği dahil olmak üzere, bu Web Sitesinin herhangi bir özelliğini feshedebilir, değiştirebilir, askıya alabilir veya durdurabilir. ETS Global ayrıca bildirimde bulunmaksızın veya herhangi bir yükümlülük altına girmeden belirli özelliklere ve hizmetlere sınırlamalar getirebilir veya Web Sitesinin bazı bölümlerine veya tamamına erişiminizi kısıtlayabilir.

Madde 3       ETS Global İçeriği

Web Sitesi ilgili yasalarca korunmaktadır. Metin, adlar, veriler, derlemeler, grafikler, logolar, düğmeler, simgeler, resimler, ses, video, kod, yöntemler, teknikler, modeller ve yazılım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Web Sitesinin içeriği ("İçerik"), ETS Global’in mülkiyetindedir veya ETS tarafından ETS Global için lisanslanmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer bölgelerin patent, telif hakkı, ticari marka ve ticari sır kanunları tarafından korunmaktadır. ETS Global BV’nin yazılı izni olmaksızın İçeriği kopyalayamaz, saklayamaz (basılı kopya veya elektronik formatta), iletemez, aktaramaz, uygulayamaz, yayımlayamaz, yayını yapamaz, çoğaltamaz, bunlardan türev oluşturamaz, görüntüleyemez, dağıtamaz, satamaz, satışa sunamaz, lisanslayamaz, kiralayamaz, adapte edemez, derin bağlantı kuramaz veya İçeriği ETS Global BV’nin haklarıyla tutarsız herhangi bir şekilde kullanamazsınız.

Madde 4       Garanti veya Sorumluluk Yoktur

İÇERİKLER SİZE "OLDUĞU GİBİ", "KULLANILABİLDİĞİ GİBİ" TEMELİNDE SAĞLANMAKTADIR. ETS GLOBAL BV VEYA LİSANS SAHİBİ VE İLGİLİ BAĞLI KURULUŞLARI, İŞTİRAKLERİ, GÖREVLİLERİ, DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI VE TEMSİLCİLERİ İÇERİKLE İLGİLİ HİÇBİR BEYANDA VEYA GARANTİDE BULUNMAZ. ETS GLOBAL BV, İŞBU BELGE İLE GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, DOĞRULUK, GÜNCELLİK, TAMLIK, İHLAL ETMEME, SATILABİLİRLİK VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ BEYANLAR VE GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜR GARANTİYİ REDDEDER. ETS GLOBAL BV, İÇERİKTEKİ HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİKTEN DOĞAN SONUÇLARLA İLGİLİ HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ. ETS GLOBAL VE ETS HİÇBİR DURUMDA BU WEB SİTESİNİ VEYA HERHANGİ BİR İÇERİĞİ İLE İLGİLİ VEYA BUNLARI KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR İDDİA İÇİN SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Madde 5       Tazminat

ETS Global’i ve ETS’yi ve haleflerimizden, vekillerimizden veya lisans sahiplerimizden herhangi birini (bunların ilgili memurları, müdürleri ve çalışanları ile birlikte) bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak üçüncü bir tarafın iddialarından veya Kullanım Koşullarının veya bu Web Sitesinde yer alan diğer hüküm ve koşulların herhangi bir ihlali veya ihlalinden kaynaklanan her türlü zarar, kayıp, yükümlülük, yargılama, maliyet veya gidere karşı (makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil olmak üzere) tazmin etmeyi, savunmayı ve masun tutmayı kabul edersiniz.

Madde 6       Diğer web sitelerine bağlantılar

Bu Web Sitesinden diğer web sitelerine olan bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak için sağlanmıştır. Bu Web Sitesinden bir bağlantı aracılığıyla ayrılmanız durumunda, söz konusu üçüncü taraf sitenin içeriğinin ETS Global tarafından sağlanmadığını veya desteklenmediğini ve ETS Global’in bu tür siteleri yöneten kullanım koşullarını veya diğer politikaları incelemediğini veya onaylamadığını anlarsınız. ETS Global, bu tür siteler aracılığıyla reklamı yapılan veya satın alınmak üzere sunulan herhangi bir ürün veya hizmet dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir üçüncü taraf sitesini izlemez, bunlarla ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz veya bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Madde 7       İçeriğin kullanımı, kısıtlamalar, Fikri Mülkiyet ve Gizlilik Politikası

ETS Global, Sizin kullanımınız için Web Sitesine erişmenize ve Web Sitesini kullanmanıza ve Web Sitesinin içeriğini kopyalamanıza, dağıtmanıza ve iletmenize yalnızca söz konusu kopyalama, dağıtım ve aktarımın Sizin tarayıcı yazılımınız aracılığıyla otomatik olarak yapılması ve Web Sitesinin Sizin kişisel kullanımınıza tabi olması koşuluyla izin vermektedir. Kişisel kullanımınız için Web Sitesinde görüntülenen bilgilerin bir kopyasını da yazdırabilirsiniz. Bu, yukarıda belirtilenler dışında, Web Sitesini kullanımınızla elde edilen herhangi bir bilgiyi, Ürünü veya Hizmeti değiştiremeyeceğiniz, yeniden biçimlendiremeyeceğiniz, kopyalayamayacağınız, görüntüleyemeyeceğiniz, dağıtamayacağınız, iletemeyeceğiniz, yayımlayamayacağınız, lisanslayamayacağınız, bunlardan türev çalışmalar oluşturamayacağınız, aktaramayacağınız veya satamayacağınız anlamına gelir. Bu kısıtlama, diğer hususların yanı sıra, ETS Global’in önceden açık yazılı izni olmaksızın Web Sitesinin herhangi bir bölümünü kendi Web Sitenize yansıtamayacağınız veya kendi Web Siteniz aracılığıyla Web Sitesindeki herhangi bir sonuç sayfasını veya diğer bilgileri görüntüleyemeyeceğiniz anlamına gelir.

Web Sitesinin altyapısını oluşturan teknoloji ve Web Sitesi içeriği ETS Global’e aittir ve Fikri Mülkiyet Hakları veya diğer mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Web Sitesini yukarıda belirtilenin dışında kullanırsanız, Geçerli Yasayı (Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili olanlar dahil) ihlal edebilir ve cezalara tabi olabilirsiniz. ETS Global, bu Web Sitesinin temelini oluşturan teknoloji ve içerik üzerindeki tüm Fikri Mülkiyet Haklarının sahibi olup bunları elinde tutar ve bu Sözleşmede Size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Bu Web Sitesini kullanırken, şunları beyan ve garanti edersiniz:

- Sizin tarafınızdan ETS Global’e sağlanan bilgiler yanlış veya yanıltıcı değildir;
- Ürünleri ve/veya Hizmetleri Bölgede kullanacaksınız;
- Yürürlükteki herhangi bir Yasayı ihlal etmeyeceksiniz;
- ETS, ETS Global veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceksiniz.
- Bu Web Sitesini kullanarak, ETS Global’in kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi burada referans olarak dahil edilen Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanma hakkını saklı tuttuğunu kabul etmektesiniz.

Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, ETS Global’in bu Web Sitesinde yayınladığınız veya bu Web Sitesi aracılığıyla sağladığınız bilgileri çoğaltma, görüntüleme ve başka şekilde kullanma hakkına sahip olduğunu kabul etmektesiniz. ETS Global, bu tür bilgilerde yer alan herhangi bir fikirden veya kavramdan ilham almakta veya başka bir şekilde kullanmakta özgür olacaktır.

Madde 8       Özellikler, işlevler ve Web Sitesine erişime ilişkin kontrol

ETS Global, Web Sitesinin herhangi bir bilgisini, özelliğini ve işlevini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

ETS Global’in tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Sözleşmeyi, ETS Global’in veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal ettiğini belirlediği herhangi bir davranış veya başka bir uygunsuz faaliyette bulunursanız, ETS Global, Web Sitesinin tamamına veya bir kısmına erişiminizi önceden haber vermeksizin reddedebilir. Bir hata olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki e-posta adresinden ETS Global ile iletişime geçebilirsiniz: contact-emea@etsglobal.org.

Kayıtlı Kullanıcı, bu Web Sitesinin, ETS Haklarının ve/veya Ürün ve Hizmetlerin herhangi bir uygunsuz kullanımı veya kötüye kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü kayıp veya zarar için ETS Global’i tazmin edecektir.

Madde 9       Geçerli Yasa ve Yargı Yetkisi

Bu Hüküm ve Koşullar, kanun hükümleri ihtilafına bakılmaksızın Hollanda kanunlarına tabi olacaktır. Mutat meskeni Hollanda dışında ve Avrupa Birliği’ne üye devletlerden birinde olan bir tüketiciyseniz, bu tür kanun seçimi mutat meskeninizin bulunduğu ülkenin kanunları gereğince sözleşmeyle istisna edilemeyen hükümlerin Size sağladığı korumadan sizi mahrum bırakma sonucunu doğurmayabilir.

Bu Hüküm ve Koşulların geçerliliği, yorumu, feshi, icrası veya ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan herhangi bir ihtilafı Hollanda’daki yetkili mahkemenin münhasır yargı yetkisine sunmayı kabul ediyorsunuz. Hollanda dışında ve Avrupa Birliği’ne üye bir devlette ikamet eden bir tüketiciyseniz, bu tür bir yargı alanı seçimi, ikamet ettiğiniz ülkenin yargı alanından yararlanma hakkınızı kısıtlamaz.