Yasal bilgi

Bu web sitesi ("Web sitesi"), 18.000 EUR sermayeli, Hollanda Ticaret Odası Ticaret Siciline 34153484 numarasıyla kayıtlı, Strawinskylaan 929, 1077 XX Amsterdam, Hollanda adresinde kayıtlı, yasal olarak Genel Müdürü Jérémie Rossignol tarafından temsil edilen Hollanda menşeli bir şirket olan Educational Testing Service BV ("ETS Global") tarafından düzenlenmektedir.

Telefon numarası: +33 1 40 75 95 20 

E-posta adresi: contact-emea@etsglobal.org

Yayın yönetmeni: Jérémie Rossignol

Bu Web Sitesini barındıran:
Google LLC (eski adıyla Google Inc.),
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kaliforniya 94043 ABD

Fransa’daki ana kuruluş:
Adres: 43-45 rue Taitbout 75009 Paris, Fransa
Paris Ticaret ve Şirketler Sicili: 480 969 591
KDV numarası: FR29480969591

Genel

ETS Global, ABD, New York Eyaleti Eğitim Yasası kapsamında kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Educational Testing Service’in ("ETS") tamamına sahip olduğu bir bağlı kuruluşudur. ETS, "TOEIC® testi" ve "TOEFL® testi" olarak bilinen sınavların ve bunlarla ilgili tüm belgeler, dosyalar, veriler ve diğer tüm fikri mülkiyet hakların sahibi ve yayıncısıdır.

ETS Global, Size bu Web Sitesine ve bu Web Sitesinde bulunan hizmet ve ürünlere erişim sağlar. Bu Web Sitesine erişim ve Web Sitesinin kullanımı bu hüküm ve koşullara tabidir ("Tüketici Hüküm ve Koşulları" veya "Anlaşma"). Web Sitesine erişerek ve buradan satın alık yaparak Anlaşmayı ve anlaşmanın şartlarını kabul ettiğinize ve bunlara bağlı olacağınızı kabul edersiniz. Bu Web Sitesini kullanarak ve bu Web Sitesinden satın alım yaparak yasal olarak bir sözleşme akdi gerçekleştirebileceğinizi de beyan etmektesiniz.

ETS Global, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Anlaşmayı herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler için lütfen bu Anlaşmayı düzenli aralıklarla kontrol edin.

Madde 1        Tanımlar

"Geçerli Yasa", bölgede zaman zaman yürürlükte olan herhangi bir ulusal veya uluslararası Kanun anlamına gelir.

"Aday", bir Teste girmek için kaydolmuş kişi anlamına gelir.

"Tamamlayıcı Ürün ve Hizmetler", bir Test randevusuna bağlanmadan sipariş edilemeyen, Test Oturumu satın alımını tamamlamak üzere tasarlanmış ürünler veya hizmetler anlamına gelir.

"Denetleyici", Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kuruluşu veya diğer organ anlamına gelir. Bu mercilerde, bu tür işlemenin amaçlarının ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet kanunları tarafından belirlendiği durumlarda, denetleyici veya denetleyici atanmasına ilişkin özel kriterler Birlik veya Üye Devlet kanunları tarafından sağlanabilir.

"Kayıt Tarih ve Saat Sınırı", bir Test kaydını iptal etmenin artık mümkün olmadığı tarih ve/veya saat anlamına gelir.

"Sınava Giren El Kitabı", teste girenlerin bir Teste girmeden önce bilmeleri gereken faydalı bilgileri sağlayan belge anlamına gelir: test formatı, içeriği, örnek sorular, test gününe nasıl hazırlanılacağı ve test puanları hakkında bilgiler. Bu belgeye "Testimiz" bölümünden ve "Hesabım" bölümündeki Kişisel Hesaptan erişilebilir.

"Mücbir Sebep Olayı" yangın, sel, deprem, tsunami veya diğer doğal afetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tarafın makul kontrolü dışındaki, öngörülemeyen, karşı konulamaz veya ilgili herhangi bir olay, ilgili herhangi bir devlet yetkili mercinin herhangi bir düzenlemesi ya da kanunu, terör eylemi, savaş eylemi, sivil kargaşa, iş karışıklığı (grev vb.), salgın, sabotaj, kamu hizmetlerinin veya uluslararası kargoların arızalanmasını ifade eder.

"Devlet Yetkili Mercii", Bölgedeki devlet yetkili mercii anlamına gelir.

"Göçmenlik Kurumu", Bölgedeki göçmenlik konularından sorumlu olan herhangi bir devlet yetkili mercii anlamına gelir.

"Fikri Mülkiyet Hakları" veya "Fikri Mülkiyet" tüm telif hakları, patentler, ticari markalar, faydalı modeller, tasarımlar, ticaret ve işletme adları ya da alan adları, herhangi bir nesne kodu veya kaynak kodu üzerindeki haklara ilişkin veya bunlardan doğan, veritabanı hakları, buluşlara ilişkin haklar, bilgi birikimi, ticari sırlar ve diğer gizli bilgiler ve bunlarla ilgili tüm veya herhangi bir iyi niyetle birlikte dünyanın herhangi bir ülkesinde, bölgesinde veya bölümünde mevcut olsun veya olmasın, tescilli veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın benzer veya tekabül eden nitelikteki diğer tüm fikri mülkiyet haklarını ifade eder.

"Yasa" herhangi bir tüzük, yönetmelik, yasa, bağlayıcı uygulama esasları, mahkeme emri, karar veya kararname, yönerge, politika, kanunname veya diğer bağlayıcı kurallar anlamına gelir.

"Materyaller" ETS Global tarafından Web Sitesinde kullanıma sunulan, bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm belgeler, metodoloji, dokümantasyon, veriler, çalışmalar, raporlar, kılavuzlar, yönlendirmeler, eğitim materyalleri, talimatlar ve diğer kaynaklar anlamına gelir.

"Fotoğraf", kayıt sırasında kullanılan, her bir Adayın yüzünün fotoğrafını ifade eder.

"Ürün(ler)" ETS Global tarafından Web Sitesinde satılan kitaplar, CD’ler veya diğer eğitim materyalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere somut ürün(ler) anlamına gelir.

"Kişisel Hesap" Kayıtlı Kullanıcının bu Web Sitesinde Ürün veya Hizmet satın almasına izin veren Kayıtlı Kullanıcının çevrimiçi hesabı anlamına gelir.

"Kişisel Veri" kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir.

"Kayıtlı Kullanıcı" bu Web Sitesinde Kişisel Hesabı olan herhangi bir Kullanıcı anlamına gelir.

"Hizmet(ler)" Test Oturumları, çevrimiçi Testler ve çevrimiçi Materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitesinde bulunan hizmetler anlamına gelir.

"Test(ler)" TOEIC® Dinleme ve Okuma Testi, TOEIC® Konuşma ve Yazma testleri, TOEIC Bridge®, TOEFL IBT®, TOEFL ITP® TOEFL Junior® Testi, TFI™ ve gelecekte ETS Global tarafından geliştirilebilecek ve bu Web Sitesinde sunulan diğer testler anlamına gelir.

 "Test Oturumları" Testlerin uygulanması için düzenlenen test oturumu/oturumları anlamına gelir.

"Bölge" Kayıtlı Kullanıcının ikamet ettiği ülke anlamına gelir.

"Kullanıcı" Web Sitesinin herhangi bir ziyaretçisi anlamına gelir.

"Kupon ve/veya Promosyon Kodu" bir Adayın belirli bir geçerlilik süresi içinde halka açık bir Test Oturumu randevusuna kaydolması için bir kuruluş tarafından satın alınan bir kod anlamına gelir.

"Siz" veya "Sizin" ETS Global ile bu Sözleşmeyi akdeden kişi anlamına gelir.

Madde 2        Kişisel kullanım

2.1. Bu Anlaşma kapsamında ETS Global, Sizin kullanımınız için Web Sitesine erişmenize ve Web Sitesini kullanmanıza ve Web Sitesinin içeriğini kopyalamanıza, dağıtmanıza ve iletmenize yalnızca söz konusu kopyalama, dağıtım ve aktarımın Sizin tarayıcı yazılımınız aracılığıyla yapılması ve Web Sitesinin Sizin kişisel kullanımınıza tabi olması koşuluyla izin vermektedir. Kişisel kullanımınız için Web Sitesinde görüntülenen bilgilerin bir kopyasını da yazdırabilirsiniz. Bu, yukarıda belirtilenler dışında, Web Sitesini kullanımınızla elde edilen herhangi bir bilgiyi, Ürünü veya Hizmeti değiştiremeyeceğiniz, yeniden biçimlendiremeyeceğiniz, kopyalayamayacağınız, görüntüleyemeyeceğiniz, dağıtamayacağınız, iletemeyeceğiniz, yayımlayamayacağınız, lisanslayamayacağınız, bunlardan türev çalışmalar oluşturamayacağınız, aktaramayacağınız veya satamayacağınız anlamına gelir. Bu kısıtlama, diğer hususların yanı sıra, ETS Global’in önceden açık yazılı izni olmaksızın Web Sitesinin herhangi bir bölümünü kendi Web Sitenize yansıtamayacağınız veya kendi Web Siteniz aracılığıyla Web Sitesindeki herhangi bir sonuç sayfasını veya diğer bilgileri görüntüleyemeyeceğiniz anlamına gelir.

2.2. Web Sitesinin altyapısını oluşturan teknoloji ve Web Sitesi içeriği ETS Global’e aittir ve Fikri Mülkiyet Hakları veya diğer mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Web Sitesini yukarıda belirtilenin dışında kullanırsanız, Geçerli Yasayı (Fikri Mülkiyet Hakları ile ilgili olanlar dahil) ihlal edebilir ve masraflara tabi olabilirsiniz. ETS bu Web Sitesinin temelini oluşturan teknoloji ve içerik üzerindeki tüm Fikri Mülkiyet Haklarının sahibi olup bunları elinde tutar ve bu Anlaşmada Size açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Bu Web Sitesini kullanırken şunları beyan ve garanti edersiniz:

Sizin tarafınızdan ETS Global’e sağlanan bilgiler yanlış veya yanıltıcı değildir;
- Ürünleri ve/veya Hizmetleri Bölgede kullanacaksınız;
- Yürürlükteki herhangi bir Yasayı ihlal etmeyeceksiniz;
- ETS, ETS Global veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceksiniz.

Madde 3        Ticari Markalar ve diğer Fikri Mülkiyet Hakları

3.1. TOEİC® Dinleme ve Okuma Testi, TOEİC® Konuşma ve Yazma testleri, TOEİC® Resmi Öğrenme ve Hazırlık Kursu, TOEIC Bridge®, TOEFL iBT®, TOEFL iBT® Çevrimiçi Hazırlık Kursu, TOEFL ITP®, TOEFL Junior® Testi, TOEFL® Çevrimiçi Pratiği, TFI™,TOEİC® Testleri ve TOFEL iBT® Testleri için Propell® Öğretmen Atölyesi, GRE®, Educational Testing Service, ETS, ETS Global, ETS’nin tescilli ticari markaları ve ticari adlarıdır.

3.2. ETS’nin Ürün ve Hizmet adları, şirket adları, ticari adları, ticari markaları, grafikleri, logoları, sayfa başlıkları, düğme simgeleri, yazıları, Ürün ambalajı, ticari takdim şekli ve tasarımlarına ilişkin tüm Fikri Mülkiyet Hakları ve diğer haklar ("ETS Hakları"), büyük puntolarla veya ticari marka simgesiyle birlikte görünsün ya da görünmesin, yalnızca ETS’ye aittir ve Fikri Mülkiyetle ilgili Geçerli Yasa kapsamında çoğaltma, taklit, zayıflatma veya kafa karıştırıcı ya da yanıltıcı kullanımlara karşı korunmaktadır. ETS Haklarını, Anlaşmaya uygun olarak Web Sitesine erişme ve Hizmetlerden yararlanma amacı dışında herhangi bir şekilde kullanmanız açıkça yasaklanmıştır ve bu Web Sitesinde belirtilen veya ima edilen hiçbir şey Size ETS Haklarına ilişkin herhangi bir lisans veya hak vermez.

Madde 4        Web Sitesinin çevrimiçi mağazasına erişim

4.1. Web Sitesinin çevrimiçi mağazasından Ürün veya Hizmet satın almak için Kayıtlı Kullanıcı olabilir ve verdiğiniz bir e-posta adresine göre bir Kişisel Hesap oluşturup şifre belirleyebilirsiniz.

4.2. Bu şifre ve oturum adı, Siz ve ETS Global arasında kesinlikle özel ve gizlidir ve herhangi bir üçüncü şahısla paylaşılmamalı veya devredilmemelidir.

4.3. Bizde bir hesap oluşturduysanız, hesabınıza giriş yaparak bilgilerinize ve (varsa) test sonuçlarınıza erişebilirsiniz. Kayıtlı Kullanıcı, Test sonucunun sahibidir.

4.4. Test sonuçları yalnızca Kayıtlı Kullanıcının Kişisel Hesabında mevcuttur ve e-posta ile gönderilemez.

4.5. Kaydolma ve Teste girme

4.5.1. Başka birini Aday olarak kaydetme

a. Bir Test Oturumu için başka birini Aday olarak kaydettirirken, kayıt sırasında Adayın adı olarak belirtilen adın Adayın gerçek adıyla aynı olacağını kabul edersiniz. Aday, Teste girerken, söz konusu kişinin kayıtlı Aday ile eşleşmesini sağlayan süreç ve prosedürler dahil olmak üzere, Test yönetiminin bütünlüğünü sağlamak için tüm süreçleri ve prosedürleri yerine getirecektir.

b. Adayın, Teste girmeden önce, kaydolduğu Test için Sınava Giren El Kitabını okuduğunu ve Sınava Giren El Kitabında belirtilen koşulları kabul ettiğini onaylamasını sağlamalısınız. Sınava Giren El Kitabı, Web Sitesinin "Testlerimiz" bölümünden ve Kişisel Hesap bölümündeki "Hesabım" kısmında, "Gelecek testler" alt bölümünden indirilebilir.

c. Şunları onaylamalısınız:

Aday adına kayıt yaptırmaya yetkilisiniz ve talep üzerine bu yetkinin kanıtını paylaşabilirsiniz;

Aday adına abonelik sırasında kullandığınız verilerin doğruluğundan ve eksiksizliğinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz;

Denetleyici iseniz, adayın aboneliği için kullanılan verilerin 2016/679 sayılı Avrupa Yönetmeliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği ("GDPR") 6. maddesi uyarınca yasal olarak alındığını da garanti edersiniz.

Bir Test katılımcısını abone yapmak için uygun yetkiye veya GDPR’nin gerektirdiği yasal dayanağa sahip olmamanız durumunda ETS Global’in sorumlu veya yükümlü olamayacağını kabul edersiniz.

4.5.2. Kendinizi Aday olarak kaydetme

a. Bir Test Oturumuna kaydolduğunuzda, kayıt sırasında Adayın adı olarak belirtilen adın Sizin gerçek adınızla aynı olduğunu kabul edersiniz. Teste girerken kayıtla eşleşmenizi sağlayan süreçler ve prosedürler dahil olmak üzere, Test yönetiminin bütünlüğünü sağlamak için tüm süreçleri ve prosedürleri yerine getireceksiniz.

b. Teste girmeden önce, kayıt yaptırdığınız Test için Sınava Giren El Kitabını okuduğunuzu ve Sınava Giren El Kitabında belirtilen koşulları kabul ettiğinizi onaylarsınız. Sınava Giren El Kitabı, Web sitesindeki "Test ve Hazırlık" bölümünde, ilgili Test hakkında "Daha fazla bilgi" alt bölümünden ve Kişisel Hesap bölümündeki "Hesabım" kısmında, "Gelecek testler" alt bölümünden indirilebilir.

4.5.3 Devlet yetkili mercilerinin gerekliliklerine uygunluk

Kayıt işlemi sırasında herhangi bir zamanda talep edilirse, herhangi bir Devlet yetkili mercinin, özellikle bir Göçmenlik Kurumunun gerekliliklerini yerine getirmek için Testlere girip girmediğinizi ETS Global’e teyit edeceksiniz.

4.5.4. Güvenlik prosedürlerine uyum

Güvenlik nedenleriyle, bazı test merkezleri herkesin güvenliğini sağlayan katı gereklilikler uygulamakla yükümlüdür. Bu amaçla, test merkezine ve odalarına her türlü bavul, çanta, sırt çantası ve büyük boy bagaj getirilmesi yasaktır. Adaylar, yanlarında sadece kesinlikle gerekli ve test için izin verilen şeyleri bulunduracak şekilde hazırlık yapmalıdır. Aday tarafından sadece bir el çantası veya küçük bir okul çantası getirilebilir ve bu çantayı kontrol etmekle görevli ekipler tarafından bu çantanın açılması istenebilir.

Yukarıda bahsedilen güvenlik gerekliliklerine UYULMAMASI durumunda, Aday tarafından ödenen meblağlar herhangi bir şekilde geri ödenmeksizin, ilgili Adayın Test merkezine erişimi reddedilebilir.

4.5.5. GDPR gerekliliklerine uygunluk

Denetleyici iseniz, GDPR kapsamında, ETS Global’e, başka birinin bir Test oturumu için Aday olarak kaydı için kullanılan verilerin, GDPR’nin 6. maddesi uyarınca yasal olarak alındığını garanti edersiniz.

Madde 5        Garantilerin reddi ve sorumluluğun sınırlandırılması

5.1. Bu Web Sitesi, ETS Global tarafından "olduğu gibi" ve "kullanılabildiği gibi" temelinde sağlanmaktadır. ETS Global, bu Web Sitesinin işleyişine veya bu Web Sitesi üzerinde veya aracılığıyla sağlanan bilgi, içerik, ürün ve hizmetlere ilişkin açık veya zımni hiçbir beyanda bulunmaz ve garanti vermez.

5.2. ETS Global, Web Sitesinin kesintisiz ve hatasız çalışacağını garanti etmez. Özellikle bakım, güncelleme veya teknik iyileştirmeler yapmak ve/veya içeriğini ve/veya sunumunu geliştirmek amacıyla Web Sitesinin kullanımına herhangi bir zamanda ara verilebilir. ETS Global, makul ölçüde mümkün olan her durumda, bakım çalışmaları veya güncellemeler öncesinde kullanıcılarını bilgilendirecektir.

5.3. Hemen aşağıdaki paragrafa tabi olarak, ETS Global, hatalı veya uygun olmayan donanım, herhangi bir İnternet hizmet sağlayıcıda yaşanan sorunlar, İnternet ağlarının kesintiye uğraması ve/veya ETS Global’in makul kontrolü dışındaki diğer nedenler dahil olmak üzere Web Sitesinin çalışmaması, kullanılamaması veya olumsuz kullanım koşullarından kaynaklanan ve bunlarla bağlantılı tüm sorumlulukları reddeder. Bu Anlaşmadaki hiçbir husus, taraflardan herhangi birinin ihmalden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma ya da dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan ya da Bölge içindeki sorumluluğu hariç tutmanın veya sınırlamanın yasa dışı olduğu diğer herhangi bir konudaki sorumluluğunu sınırlamaz.

5.4. ETS Global, bu Anlaşma kapsamında, yükümlülüğün sözleşmede, haksız fiilde veya başka bir şekilde ileri sürüldüğünde ve Yürürlükteki Yasanın izin verdiği ölçüde, öngörülebilir olsun veya olmasın dolaylı, arızi veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan (kâr kaybı, iş kesintisi, ticari bilgi kaybı, müşteri kaybı veya diğer herhangi bir maddi kayıp dahil olmak üzere) sorumlu olmayacaktır.

5.5. ETS Global, Test Oturumları sırasında Adayların test merkezlerindeki kişisel eşyalarının güvenliğinden sorumlu değildir ve oluşabilecek kayıp, hırsızlık veya hasardan sorumlu olmayacaktır.

Madde 6        Gizlilik ve Kişisel Verilerin işlenmesi

6.1. Genel

a. ETS Global, Web Sitesi Kullanıcılarının Kişisel Verilerini, Kullanıcılar bu tür bilgileri ETS GLOBAL’e sağlamadığı takdirde (örneğin, Kayıtlı Kullanıcı olurken) veya Kişisel Verilerinin ETS Global tarafından toplanmasına izin vermedikçe (örneğin, tanımlama bilgilerini kullanırken) işlemez. ETS Global’in Kişisel Veri işleme uygulamaları, gizlilik politikası kapsamında ("Gizlilik Politikası") ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. ETS Global’in Gizlilik Politikası bu Anlaşmanın bir parçasıdır ve Kişisel Verilerinizin Gizlilik Politikasında açıklandığı şekilde kullanılmasını kabul edersiniz. Bu Web Sitesini kullanmadan ve herhangi bir Kişisel Veriyi ETS Global’e vermeden önce Gizlilik Politikamızı dikkatlice okumalısınız.

b. Gizlilik Politikasında belirtildiği gibi, ETS Global Kullanıcıların kendisi tarafından işlenen Kişisel Verilerini korumak için uygun tüm güvenlik önlemlerini almak için çaba göstermektedir. Bununla birlikte, ETS Global, İnternet güvenliğini garanti edemez ve İnternet üzerinden Sizin tarafınızdan sağlanan Kişisel Verilerin istenmeyen bir alıcı tarafından ele geçirilmesini ve başka şekilde kullanılmasını önleyemez. Daha fazla ayrıntı için lütfen Gizlilik Politikası belgesine bakın.

6.2. Fotoğraflar

a. Testlerin etkin bir şekilde ve güvenli olarak uygulanmasını sağlamak için, Aday Teste girdiği sırada bir Fotoğraf çekilebilir.

b. Bu bağlamda, ETS Global’i, ETS Global’in yanı sıra ETS Global tarafından görevlendirilen herhangi bir hizmet sağlayıcı ve/veya ETS Global ortağına Testleri sağlamak ve yönetmek, Fotoğrafı ETS Global içinde ve içindeki iletişimler için kullanmak ve Fotoğrafı ETS Global tarafından Aday’a, Aday tarafından talep edildiği şekilde üçüncü taraflara ve/veya Aday tarafından bu tür devlet yetkili mercilerine yapılan taleplerle bağlantılı olarak bir Göçmenlik Kurumu da dahil olmak üzere Devlet yetkili mercilerine verilen herhangi bir Test sonucu raporuna dahil etmek amacıyla (kendinizi Aday olarak kaydediyorsanız) yetki vermelisiniz veya Adayın (başka birini Aday olarak kaydediyorsanız) yetki verdiğinden emin olmalısınız.

c. Diğer hususlara ilaveten Fotoğraflar, Adayların kimliklerini doğrulamak için kullanılır ve bir Aday, ETS Global’e bir Fotoğraf sağlayarak, Fotoğrafın gerçek bir benzerlik taşıdığını onaylamış olur.

d. Fotoğraflar, ETS Global tarafından ve ETS Global’in hizmet sağlayıcıları ve/veya Testleri yöneten ortakları tarafından, ETS Global’in Gizlilik Politikasında tanımlanan bir süre boyunca saklanır. Fotoğraflar, yasal iddiaların savunulması ve anlaşmazlıkların çözülmesi, Test Güvenliği amaçları veya gerekirse yasal yükümlülüklere uyum için gerekli olduğu sürece saklanabilir. ETS Global, Fotoğrafların, Adayın talebi üzerine Fotoğrafları alan üçüncü taraflarca ve/veya Adayın talepte bulunduğu bir Göçmenlik Kurumu dahil olmak üzere devlet yetkili mercileri tarafından ne kadar süreyle tutulacağını kontrol edemeyebilir.

e. Yüzünüzün (Kendinizi Aday olarak kaydediyorsanız) bir fotoğrafının çekilmesine rıza gösterdiğinizi veya Adayın yüzünün (başka birini Aday olarak kaydediyorsanız) bir fotoğrafının çekilmesine gönüllü olarak rıza gösterdiğini ve veya Fotoğrafın bu Anlaşmada öngörüldüğü şekilde kullanılmasına karşı çıkma konusunda herhangi bir haktan açıkça feragat edildiğini teyit etmeli ya da adına kayıt yaptığınız Adayın teyit etmesini sağlamalısınız. Adaylar, Geçerli Yasanın izin verdiği ölçüde, Fotoğraflarının bu Anlaşmaya uygun olarak kullanılmasıyla ilgili olarak herhangi bir veri koruma veya gizlilik hakkından kaynaklanan her türlü talep, iddia, dava nedeni, zarar veya yükümlülükten işbu belge ile feragat eder.

6.3. Kişisel Verilerin üçüncü taraflarla paylaşımı

6.3.1 ETS Global, belirli Adayların belirli yasal gereklilikleri ve özellikle bir Devlet yetkili merci gerekliliklerini ("Zorunlu Yeterlilik") karşılamak için Testlere gireceklerini anlar. Buna göre, Adayların Zorunlu Yeterliliği karşılaması amacı doğrultusunda Testleri tanıyan devlet yetkili mercilerinin, Testler, Adaylar (kimlikleri ve diğer Kişisel Verileri dahil) ve sonuçları ile ilgili olarak ETS Global’e ek raporlama gereklilikleri uygulayabileceğini anlıyorsunuz. Bu, Adayların fotoğraflarının ifşasını da içerebilir. Bu, diğerlerinin yanı sıra, Aday Testi sonuçlarının durumunu ve ETS Global’in Aday Testi sonuçlarının bütünlüğü (yayınlanmadan önce veya sonra) ve/veya Test Oturumları sırasında kullanılan prosedürlerin bütünlüğü ve güvenliği ile ilgili endişelerinin varlığını içerir. Ayrıca, ETS Global’in, bir Göçmenlik Kurumu da dahil olmak üzere devlet yetkili mercilerine ifşa edildikten sonra bu tür bilgilerin kullanımını kontrol edemeyebileceğini de anlıyorsunuz. Bu Anlaşmayı kabul ederek, bu tür bilgilerin bir Göçmenlik Kurumu da dahil olmak üzere bu tür devlet yetkili mercilerine ifşa edilmesine izin vermiş olursunuz.

6.3.2 ETS Global, Fransız yasalarına göre aktif bir Fransız sosyal güvenlik numarasına sahip tüm kişilerden kişisel bilgi toplamakla yükümlüdür. Doğum adı, posta kodu ve doğum şehri (Fransa’da doğduysa) gibi bilgilerin ve her adayın CEFR seviyesinin, Fransız iş kanununun L. 6113- 8 maddesi gereğince kişisel Beceri Pasaportunun oluşturulması için "Caisse des Dépôts et Consignations"a iletilmesi zorunludur.

Aday, kayıt sırasında ve test prosedürünün bir parçası olarak sağlanan bilgilerin doğru olduğunu onaylar. Herhangi bir yanlışlığın ETS Global tarafından düzeltilmesi gerekecektir. Bu nedenle aday, ETS Global’den gelen herhangi bir bilgi doğrulama talebini yedi (7) iş günü içinde sunmayı kabul eder. ETS Global, adayın buna uymaması durumunda test puanlarını alıkoyma hakkını saklı tutar.

6.3.3 ETS Global, Size belirli Hizmetleri sağlamak için gerekli işlevleri yerine getirmek amacıyla ve/veya satın aldığınız Ürünlerle bağlantılı olarak bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bu tür tüm üçüncü tarafların, kişisel verilerinizi Gizlilik Politikamıza uygun olarak koruması sözleşmeye bağlı olacaktır. Alıcı kategorileri şunları içerebilir:

- Sizinle akdettiğimiz sözleşmenin ifası için platform test sağlayıcıları;
- Sertifikasyon amaçlı blockchain uygulama sağlayıcıları (dijital puan raporu);
- ETS Global’in bağlı kuruluşları ve iştirakleri.

Madde 7       İade ve iptal politikası

7.1. Ürünlerin İadesi

a. İşbu belge ile sipariş edilen Ürünleri aldığınız tarihten itibaren on dört (14) takvim günü içinde ("İade Süresi"), Ürünlerin iadesi için herhangi bir bedel ödemenize ve herhangi bir neden sunmanıza gerek kalmaksızın yasal cayma hakkından yararlandığınız konusunda bilgilendirilirsiniz.

b. Görüntü veya ses kayıtları (CD, DVD, yazılım programları) gibi çoğaltılabilen Ürünlerin ambalajı açıldıktan sonra cayma hakkı artık kullanılamaz.

c. Satın aldığınız bir Ürünü iade etmek isterseniz, İade Dönemi sona ermeden önce, satın aldığınız Ürünü iade etme niyetinizi, Bölgedeki (bu Anlaşmanın 16. Bölümünde belirtildiği şekilde) ETS Global müşteri hizmetlerinin e-posta veya posta adresine yazarak ETS Global’e bildirmelisiniz. Bu tür bildirim amacıyla, işbu Anlaşmanın Ek 1 kısmında yer alan standart cayma formunu kullanabilirsiniz ancak bu zorunlu değildir.

d. Bölgedeki ETS Global müşteri hizmetleri, satın alınan bir Ürünü iade etme niyetinizden haberdar edildikten sonra, size bir iade numarası verecektir. Daha sonra Ürünü, iade etme niyetinizin bildirilmesinden itibaren en geç 14 gün içinde, faturanız ve aldığınız iade numarası ile birlikte, masrafları size ait olmak üzere, Ürünü satın aldığınız çevrimiçi mağazaya iade edebilirsiniz. İade numaranızı kaybederseniz, talep üzerine ETS Global müşteri hizmetleri Size yeni bir numara sağlayacaktır.

e. Ürünü iade etme masrafları size ait olacaktır ve ETS Global’in iade nakliyesi sırasında kaybolan Ürünleri tazmin etmeyeceği göz önünde bulundurarak iade edilecek Ürünü bize makbuz bildirimi talep ederek iadeli taahhütlü postayla göndermenizi ve söz konusu Ürünün değeri için taşıyıcıdan sigorta satın almanızı öneriyoruz.

f. Yalnızca yeni ve eksiksiz Ürünler kabul edilecektir. Mümkünse, Ürünler orijinal ambalajlarında iade edilmelidir.

g. Hasar görmüş veya üzerinde bariz bir kullanım izi bulunan herhangi bir Ürün iade olarak alınmayacaktır.

Görüntü veya ses kaydı (CD, DVD) gibi çoğaltılabilen ürünler, orijinal kapalı ambalajında iade edilmediği takdirde iade alınmayacaktır. Ürünlerin yetkisiz veya uygun olmayan bir şekilde iade edilmesi durumunda, ETS Global Ürünlerin iadesini kabul etmeyecek ve geri ödeme yapmayacaktır. Ürünler talep üzerine masrafları Size ait olmak üzere Size geri gönderilecektir. ETS Global, Ürünü Size iade etmeden önce nakliye masrafları tutarını çek veya banka havalesi yoluyla bize göndermenizi talep edecektir.

h. Satın alınan bir Ürünün bu Anlaşmaya uygun olarak iade edilmesi, Ürünü satın alırken kullandığınız ödeme yöntemiyle ve en geç şu şekilde olmak üzere ETS Global’in seçimine bağlı olarak geri ödenecektir: (i) yukarıda bölüm (c)’de belirtildiği gibi, ilgili satın alınan Ürünü iade etme niyetinizi Bölgedeki müşteri hizmetlerimize bildirdiğiniz tarihten itibaren 14 takvim günü içinde ya da (ii) iade edilen Ürünlerin ETS Global tarafından alınması üzerine veya Ürünlerin Sizin tarafınızdan iade edildiğini onaylayan bir kanıtın ETS Global tarafından alınması üzerine (hangisi önceyse).

i. Söz konusu 7.1 nolu madde, bir Aday adına bir kuruluş tarafından satın alınan Kuponlar ve çevrimiçi ürünler için geçerli değildir.

7.2. Uyumlu olmayan veya kusurlu Ürünlerin iadesi

a. ETS Global’in tüketiciye Anlaşmaya ve özellikle ETS Global tarafından verilen ürün tanımına uygun bir ürün teslim etmesi gereken yasal uygunluk hükümleri garantisinden yararlanırsınız. Bir Ürünün teslimatını takip eden 24 ay içinde tespit edilen Uygunsuzluğun, ETS Global aksini ispat etmedikçe, teslimat tarihinde mevcut olduğu kabul edilir.

Geçerli yasa uyarınca, gizli kusurlara ilişkin yasal garantiden de yararlanırsınız.Örneğin, tüketicinin sözleşmeyi yaptığı anda bu kusurlardan haberdar olması halinde ürünü hiç almayacağı veya ancak daha düşük bir fiyata alabileceği ölçüde ürünün kullanım olasılığını azaltan, ürünün kullanım amacına uygun olmayan kusurlar.

b. Uygunsuz veya kusurlu olduğunu düşündüğünüz bir Ürünü yukarıdaki (a) bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak iade etmek isterseniz, ilk fırsatta ve her halükarda Ürünü teslim aldığınız veya gizli kusurların keşfedilmesinden sonra (gizli kusurların garantisi için) tarihten itibaren iki yıl içinde (uygunluk garantisi için) veya iade etmelisiniz. Bu Anlaşmanın 16. bölümünde belirtilen e-posta veya posta adresine yazarak Bölgedeki ETS Global müşteri hizmetlerini bilgilendirin ve size bir iade numarası ile tahsis edilecektir. Teslimat sırasında teslim alınan tüm Ürünleri incelemenizi tavsiye ederiz.

c. Uyumlu olmayan veya kusurlu Ürünler, bu Anlaşmanın 16. bölümünde belirtilen Bölgedeki ETS Global müşteri hizmetleri tarafından belirtilen adrese aşırı gecikme olmaksızın iade edilmelidir. Ürünlerin iadesiyle ilgili masraflar Size geri ödenecektir.

d. ETS Global’in iade nakliyesi sırasında kaybolan Ürünleri tazmin etmeyeceği düşünüldüğünde, uyumlu olmayan veya kusurlu Ürünü bize iadeli taahhütlü postayla göndermenizi ve söz konusu Ürünün değeri için taşıyıcıdan sigorta satın almanızı öneririz.

e. ETS Global, teslim alındıktan sonra, Ürünün Anlaşmaya ve bu Anlaşma kapsamında ilettiğiniz geçerli siparişe uygun olup olmadığını veya iddialarınıza bağlı olarak Ürünün kusurlu olup olmadığını belirleyecektir.

f. ETS Global, söz konusu Ürünün uyumsuzluğunun veya kusurluluğunun ETS Global tarafından onaylanması koşuluyla, Anlaşmanın yukarıdaki hükümlerine uygun olarak iade edilen herhangi bir Ürünü değiştirecek veya tazmin edecektir.

g. Uygun olmayan veya kusurlu bir Ürünün uygun olmayan bir şekilde iade edilmesi durumunda veya uygunsuzluğu veya kusuru ETS Global tarafından onaylanmayan bir Ürünün iadesi durumunda, söz konusu Ürün masrafları Size ait olmak üzere talep üzerine Size geri gönderilecektir. ETS Global, Ürünü Size iade etmeden önce, söz konusu Ürünü iade etmek için tüm nakliye masraflarının çek veya banka havalesi yoluyla gönderilmesini talep edecektir.

7.3. Hizmetlerin İptali

a. İşbu belge ile bir Hizmeti satın aldığınız tarihten itibaren on dört (14) takvim günü içinde ("İptal Dönemi"), herhangi bir bedel ödemenize ve herhangi bir neden sunmanıza gerek kalmaksızın yasal cayma hakkından yararlandığınız konusunda bilgilendirilirsiniz. Hizmetin İptal Dönemi içinde iptal edilmesi durumunda, satın alınan ve iptal edilen söz konusu Hizmet için ödenen tüm tutarların tam olarak geri ödenmesine hak kazanacaksınız.

b. Aşağıdaki durumlarda cayma hakkından yararlanamayacağınızı anlar ve açıkça kabul edersiniz:

- satın alınan Hizmetin İptal Dönemi sona ermeden önce kullanılmaya başlanması ve kullanımının sona ermesi durumunda (Hizmetin Test Seansı randevusuna 14 günden daha az bir süre kala satın alınması durumu dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere);

- satın alınan Hizmetin Size çevrimiçi içerik (Çevrimiçi Testler ve Çevrimiçi Materyaller) sağlamaktan ibaret olması ve Size bu tür içeriğe erişim izni verilmiş olması durumunda.

c. Yukarıdaki bölüm (c)’de belirtildiği gibi, ilgili satın alınan Hizmeti iade etme niyetinizi EST Global’e bildirdiğiniz tarihten itibaren en geç 14 takvim günü içinde Hizmetin satın alınması sırasında kullandığınız ödeme yöntemiyle iade yapılacaktır.

d. İptal Dönemi sona erdikten sonra satın aldığınız bir Hizmeti iptal etmek isterseniz lütfen şu hususları göz önünde bulundurun:

- Bölgede Kayıt Tarih ve Saat Sınırı öncesinde İptal Döneminden sonra iptal edilen herhangi bir Test Seansı randevusu, ödenen fiyatın en fazla % 80’i oranında bir iptal ücretine tabi olacaktır.

- Bölgede İptal Döneminden sonra ve Bölgede geçerli Kayıt Tarih ve Saat Sınırından sonra iptal edilen herhangi bir Test Oturumu için HİÇBİR İADE YAPILMAZ.

- Planlanan Test Oturumuna katılmayan Kayıtlı Kullanıcıya İADE YAPILMAZ.

- Test sürecindeki düzensizlikler nedeniyle Adaylara verilmeyen Test puanları için İADE YAPILMAZ.

e. Söz konusu 7.3 nolu madde, bir Aday adına bir kuruluş tarafından satın alınan Kuponlar için geçerli değildir.

7.4. Ürün ve Hizmetler için iptal süreci

İptal Dönemi sona ermeden satın aldığınız bir Hizmeti iptal etmek isterseniz, Web Sitesindeki çevrimiçi iptal sürecini izlemelisiniz (tamamlandığında iptal onayı alırsınız). Ayrıca, size bir iptal onayı gönderecek olan Bölgedeki (bu Anlaşmanın 16. bölümünde belirtildiği gibi) ETS Global müşteri hizmetlerinin e-posta veya posta adresine yazarak, söz konusu satın alınan Hizmeti iptal etme niyetinizi ETS Global’e bildirebilirsiniz. Bu tür bildirim amacıyla, işbu Anlaşmanın Ek 1 kısmında yer alan standart cayma formunu kullanabilirsiniz.

7.5. Test Oturumunun ETS Global Tarafından İptal Edilmesi

a. ETS Global, herhangi bir Test Oturumunu ceza ödemeden iptal etme hakkını saklı tutar. ETS Global’in bir Test Oturumunu iptal etmesi durumunda, bu tür bir iptal size e-posta ile en erken müsaitlikte bildirilecek ve yeni bir Test Oturumu tarihini yeniden planlayabilmek için otomatik olarak bir Kupon ve/veya Promosyon kodu almaya hak kazanacaksınız. Bu Kuponun ve/veya Promosyon Kodunun geçerliliği altı (6) aydır ve süresi dolduğunda geri ödeme yapılmaz. Kuponunuzu ve/veya Promosyon kodunuzu bu süre içinde kullanamazsanız, lütfen Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçin (İletişim bilgileri Madde 16’da belirtilmiştir). Derhal geri ödeme almak istemeniz durumunda, Müşteri Hizmetlerimiz ile iletişime geçilerek ödenen bedelin tamamı iade edilebilir (İletişim bilgileri Madde 16’da belirtilmiştir).

b. Geçerli Yasanın izin verdiği ölçüde, ETS Global, bir Test Oturumunun iptal edilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir. Her halükarda, ETS Global, Test Oturumunun gerçekleşmesini uygulanamaz veya imkânsız kılan bir Mücbir Sebep Olayı nedeniyle bir Test Oturumunun iptal edilmesi, yeniden planlanması durumunda hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir.

7.6. Adaylar tarafından talep edilen değişiklikler

Adaylar, cevap kağıdında veya çevrimiçi tabanlı testte Aday Kişisel Verilerini doldururken, bilgi doldurma sırasında doğru Kişisel Verileri girdiğinden emin olmalıdır. Bu Kişisel Veriler, bir puan raporu oluşturmak için kullanılacaktır. ETS Global, cevap kağıdını veya çevrimiçi tabanlı testi doldururken Aday hatası nedeniyle puan raporunun yanlış Kişisel Veriler içerdiği durumlarda puan raporlarını değiştirmeyi reddetme hakkını saklı tutar. ETS Global, bir Adayın puan raporunu değiştirme talebini reddederse, söz konusu Adaydan masrafları kendisine ait olmak üzere Teste yeniden girmesi istenecektir. Ek ücretler geçerli olabilir. ETS Global, talep anında Adayı usulüne uygun olarak bilgilendirecektir.

Madde 8       Fiyatlar ve ödeme koşulları

8.1. Kayıtlı Kullanıcı, Ürünleri veya Hizmetleri kredi kartıyla veya Web Sitesinde sağlanan diğer herhangi bir ödeme yöntemiyle satın alabilir.

8.2. Ürün ve Hizmetler, Kayıtlı Kullanıcının erişmek istediği Hizmetlere veya satın almak istediği Ürünleri ödemeden önce Kayıtlı Kullanıcı alışveriş sepetinde belirtilen ücret karşılığında sağlanır. Kayıtlı Kullanıcı ödemeyi yapıp siparişini onayladığında, ETS Global siparişin alındığını onaylayacaktır.

8.3. Her halükarda, çeşitli Ürün ve Hizmetlerin fiyatlarına ve ödeme koşullarına Web Sitesinden erişilebilir.

8.4. ETS Global, Ürün ve Hizmetlerin fiyatlarını ve ödeme koşullarını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

8.5. Web sitesinde belirtilen fiyatlara vergiler dahildir. Geçerli vergiler, Ürünün teslimat adresi belirtildiğinde ekranda görüntülenen vergilerdir. Ürünler için burada belirtilen fiyatlara teslimat dahil değildir, Ürünler seçildiğinde olası teslimat masrafları Kayıtlı Kullanıcıya belirtilir ve Ürün fiyatına ek olarak sipariş sonunda faturalandırılır.

8.6. Kredi kartıyla yapılan tüm ödemeler derhal borçlandırılacaktır.

Madde 9       Kullanılabilirlik

ETS Global, Ürünler stokta mevcut olduğunda siparişinizi yerine getirecektir. Bir Ürünün stokta olmaması durumunda, o Ürünü teslim edebilmemiz için ne kadar zaman geçeceğini Size bildirmek için satın alma siparişi tarihinizden itibaren en az beş (5) takvim günü içinde sizinle iletişime geçeceğiz. Bu gecikme, satın alma siparişi tarihinizden itibaren 40 takvim gününü geçmeyecektir. Tek ve münhasır çözüm yolu olarak ödenen herhangi bir bedel iade edilecektir.

Madde 10      Teslimat ve kayıp riski

10.1. Web Sitesinden satın alınan Ürünler, siparişinizi verdiğinizde tarafınızca belirtilen Bölgede bulunan bir adrese maksimum 28 iş günü içinde teslim edilecektir. Ürünlerinizin ETS Global’in bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye teslim edilmesini istemeniz durumunda, Siparişinizi Web Sitesinin ilgili ülkeye yönelik versiyonu üzerinden satın almalısınız.

10.2. Web Sitesinden satın alınan tüm Ürünler, ETS Global’e bağlı olmayan veya ETS Global tarafından kontrol edilmeyen bağımsız bir taşıyıcı tarafından taşınır ve Size teslim edilir. Web Sitesinden satın alınan Ürünlerin mülkiyeti ve bu Ürünlere ilişkin kayıp riski, ETS Global’in bu ürünleri, Siparişinizi verdiğinizde Sizin tarafınızdan verilen Bölgedeki bir adrese teslim etmesiyle Size aktarılır.

Madde 11      Yasa seçimi, feragat ve bölünebilirlik

Bu Anlaşma, kanun hükümleri ihtilafına bakılmaksızın Hollanda kanunlarına tabi olacaktır. Mutat meskeni Hollanda dışında ve Avrupa Birliği’ne üye devletlerden birinde olan bir tüketiciyseniz, bu tür kanun seçimi mutat meskeninizin bulunduğu ülkenin kanunları gereğince anlaşmaya istisna edilemeyen hükümlerin Size sağladığı korumadan sizi mahrum bırakma sonucunu doğurmayabilir.

Taraflardan birinin Anlaşmanın herhangi bir hakkını veya hükmünü kullanmaması veya uygulamaması, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz olduğu tespit edilirse, taraflar yine de mahkemenin tarafların hükümde yansıtılan niyetlerini yürürlüğe koymak için çaba sarf etmesi gerektiğini kabul eder ve bu Anlaşmanın diğer hükümleri tam güç ve etkiyle yürürlükte kalır.

Madde 12       Yargı Yetkisi

Bu Anlaşmanın geçerliliği, yorumu, feshi, icrası veya ihlali dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan herhangi bir ihtilafı Hollanda’daki yetkili mahkemenin münhasır yargı yetkisine sunmayı kabul ediyorsunuz. Hollanda dışında ve Avrupa Birliği’ne üye devletlerden birinde ikamet eden bir tüketiciyseniz, bu tür bir yargı alanı seçimi, ikamet ettiğiniz ülkenin yargı alanından yararlanma hakkınızı kısıtlamaz.

Madde 13       Atama yoktur

Test Oturumuna yalnızca Web Sitesinin çevrimiçi mağazasından satın alma işlemi sırasında bir Test Oturumu randevusu için kaydolan Aday ile aynı adı taşıyan Adayın erişimine izin verilecektir.

Madde 14       Üçüncü tarafların hakları

İşbu belgede açıkça belirtilmediği sürece, taraflar, bu Anlaşma uyarınca herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir hak vermeme niyetlerini teyit ederler.

Madde 15       Mücbir Sebep Olayı

Taraflardan herhangi birinin bu Anlaşma uyarınca herhangi bir gecikme yaşaması veya eylemde bulunamaması, bir Mücbir Sebepten kaynaklandığı takdirde ve bu ölçüde bu Anlaşmanın ihlali olarak kabul edilmeyecektir. Bir Mücbir Sebep Olayı yaşayan taraf, şartlara göre mümkün olan en kısa sürede, söz konusu olayın meydana geldiğini diğer tarafa bildirecek ve geçici bir çözüm bulmak için ticari olarak makul her türlü çabayı gösterecektir.

Madde 16       Bölgedeki ETS Global müşteri hizmetlerinin iletişim bilgileri

Herhangi bir bildirim ve/veya bilgi talebiniz için buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle iletişime geçebileceğiniz diğer kanallar:

ETS Global BV

ETS Global müşteri hizmetleri
Adres: 43 - 45 rue Taitbout 75009 Paris, Fransa
Tel.: +33 1 40 75 95 20
E-posta: contact-emea@etsglobal.org
Paris Ticaret ve Şirketler Sicili: 480 969 591
KDV numarası: FR29480969591